< zpět na stranu Co nabízíme

TYPOVÉ (VZOROVÉ) PROJEKTYV této sekci uvádíme typové (vzorové) projekty. Jedná se o dva
neinvestiční projekty, jeden investiční a dva projekty, které kombinují
investiční i neinvestiční finanční zdroje. Projekty jsou vytvořeny
pouze jako vzory (fiktivní projekty).

Struktura projektového návrhu vychází z formátu žádosti o dotaci
z fondů EU – cíle projektů jsou hierarchicky členěny do čtyř úrovní –
obecný cíl – záměr projektu – výstupy projektu – aktivity (činnosti).
Tzv. intervenční logika cílů je také součástí logického rámce projektu,
který bývá u některých dotačních výzev požadován. Více o přípravě
projektové žádosti uvádíme v oddíle Jak na projekt.

Přístup k jednotlivým projektům je v levé liště.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017