< zpět na hlavní stranu


E-LEARNINGOVÉ KURZY


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Učitelům bezplatně nabízíme ukázkový e-learningový kurz Tvorba kurzu v LMS Moodle (autorkou kurzu je PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.). Kurz obsahuje základní informace o tom, jak vytvořit e-kurz, v kurzu jsou představeny rozličné nástroje pro testování žáků (úkoly, testy,...), formáty jako Soubor, Kniha, Interaktivní slovník a další. Učitelům a ředitelům partnerských škol nabízíme také další pilotní e-kurzy a e-learningové kurzy projektového managementu, které vycházejí z textu Jak na projekt.
V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme vytvořili dva e-kurzy pro výuku hudebního a výtvarného oboru. Připravujeme čtyři e-kurzy, které budou vycházet z metodických materiálů, které vytváříme v rámci projektu.

ZDE JE VSTUP DO E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ. Návštěvníkovi se zobrazí seznam kurzů s krátkým popisem:


Pro vstup do prostředí Moodle je nutné přihlásit se – uživatelské jméno a heslo Vás zašleme na email, žádosti posílejte na office@portedo.cz. V žádosti uveďte své jméno a příjmení, bydliště, kontaktní emailovou adresu a kurzy, o které máte zájem. Jakmile obdržíte uživatelské jméno a heslo, můžete se přihlásit pomocí protokolu umístěného nad ikonou Moodle nebo v pravém horním rohu stránky. Poté můžete vstoupit do prostředí jednotlivých kurzů:


Kurzy nabízejí vedle textové části také přílohy ve formátu PDF, odkazy na informace na dalších webových stránkách, testy, úkoly, fórum a řadu dalších vzdělávacích nástrojů.


Podrobnější návod pro uživatele e-learningových kurzů najdete zde.


Vstup do kurzů ZUŠ VoborskéhoGoogle Analytics


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017