< zpět na úvodní stranu

BURZA NÁPADŮNa této stránce jsou představeny koncepční záměry projektů. Je zde prostor pro prvotní vize i ucelenější koncepty. První projekt Burzy – Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – jsme připravili společně s řediteli a učiteli uměleckých škol. Cílem projektu je podpora žáků se SVP v uměleckém vzdělávání, tvorba metodických materiálů v této oblasti, podpora spolupráce škol tří stupňů uměleckého vzdělávání, rozvoj spolupráce učitelů a umělců (koncept kreativních partnerství), analýza ŠVP spolupracujících škol, vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol a další aktivity. Podrobnější informace o projektu najdete zde.

V levé liště je uveden seznam typových (vzorových) projektů. Jedná se o dva neinvestiční projekty, jeden investiční a dva projekty, které kombinují investiční a neinvestiční finanční zdroje. Projekty jsou vytvořeny pouze jako vzory, tzn. tyto projekty nebyly realizovány.
Stručný popis projektů vychází ze schématu žádostí Strukturálních fondů EU a čtyřstupňové hierarchie cílů (viz metoda logického rámce).
Projekt Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ jsme rozpracovali více – podrobnější popis uvádíme v tzv. projektové fiši, vytvořili jsme také matici logického rámce tohoto projektu.

Na stránce Dobrá praxe – projekty najdete příklady úspěšných projektů, které se v minulých letech na základních uměleckých školách podařilo zrealizovat.

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017