< zpět na úvodní stranu


    zde bude vstup do jednotlivých
    sekcí podle oborů; budou zde
    metodické materiály a další
    informace k jednotlivým
    oborům a studijním zaměřením

PEDAGOGICKÁ DÍLNA



Sekce Pedagogická dílna je prostor pro sdílení nových výukových metod a materiálů. Ve spolupráci s odborníky nabídneme seznam pedagogických materiálů a inovativních výukových metod. V levé části této stránky budou odkazy na sekce jednotlivých oborů. V oddíle Pro učitele jsou uvedeny odkazy na Odborné časopisy, Hudební společnosti, Zajímavé aktivity a projekty, Diskusní fórum a informace o softwarech pro administrativu škol. Připravujeme sekce, ve kterých budou odkazy na databáze a archivy notových materiálů, informace o soutěžích a akcích škol, také zprovozníme Monitoring médií.

Na této stránce nabízíme další odkazy na užitečné informační zdroje. Zde je link na Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Odkaz na projekt Podpora ZUŠ najdete na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání (tento projekt má za cíl podpořit přípravu ŠVP).
Zde jsou odkazy na metodické materiály z projektu Podpora ZUŠ.


Dále uvádíme články ze sekce Odkazy Metodického portálu RVP.CZ:

RSS Feed Widget

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017