< zpět na úvodní stranu


    zde budou uvedeny aktuální
    dokumenty o financování projektů
    základních uměleckých škol

ARCHIV DOKUMENTŮNa této stránce souhrnně uvádíme dokumenty ve formátu PDF, které jsou uvedeny v jednotlivých textem a podstránkách našich webových stránek.


V záložce Fondy EU uvádíme tyto texty:

   •   Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
   •   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
   •   Integrovaný regionální operační program
   •   Operační program Praha – pól růstu ČR
   •   Operační program Životní prostředí


V oddíle Jak na projekt uvádíme informace o projektovém managementu s přílohami o metodě logického rámce, SWOT analýze, Ganttově diagramu a popisu pracovních pozic v projektech hrazených z fondů EU:

   •   SWOT analýza
   •   Metoda logického rámce
   •   Ganttův diagram
   •   Popis pracovních pozic

+ 4 vypracované příklady na základě fiktivního projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ:

   •   Vypracovaná SWOT analýza
   •   Matice logického rámce projektu
   •   Ganttův diagram
   •   Fiše projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Podrobněji se projektovým managementem zabýváme v e-learningových kurzech.


Na webových stránkách Eurohudebka.cz dále najdete bulletiny z let 2014 a 2015, Vizi Portedo o.p.s. návod k programu Klasifikace.Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017