< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

METODICKÉ MATERIÁLYV této sekci budou představeny metodické materiály, speciální didaktiky a další publikace, které vytvoříme v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.
Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017