< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

PILOTNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKYProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Hudební kurzy pro žáky ZŠ budou realizovány od září 2018 na ZŠ Korunovační v Praze.

Přípravné kurzy hudební teorie pořádáme od září 2018 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, ZUŠ.

Pilotní hodiny dramatického strukturování budeme pořádat od 2. pol. listopadu 2018 na školách, které o tuto metodu projeví zájem.

Spolupráce učitelů a umělců, konkrétně se jedná o spolupráci učitelů ZŠ s umělci-učiteli ZUŠ, případně konzervatoří. Tato spolupráci nabídne žákům projekty využívající neobvyklé umělecké techniky i propojení různých uměleckých oborů s všeobecně-vzdělávacími předměty.

Kurzy hudební improvizace v Brně jsme pořádali ve školním roce 2017/2018. Celkem se jednalo o 12 dílen a víkendových setkání. V červenci 2019 uspořádáme letní soustředění hudební improvizace.

Kurzy současného tance v Duncan centre v Praze budeme pořádat v průběhu školního roku 2018/2019 (celkem 10 lekcí).

Soustředění a koncerty Čhavorenge, ve spolupráci s hráči České filharmonie a žáky partnerských ZUŠ.

Letní výtvarné dílny se konaly v prostorách Západočeské univerzity v Plzni 23. až 25. 7. a 30. 7. až 1. 8. 2018. Další dvě výtvarné dílny budeme pořádat v létě 2019.

Modul pro žáky se SVP jsme pořádali ve spolupráci se spolkem Ameropa z.s. od 14. do 29. 7. 2018 v Brandýse nad Labem a Praze.


Pilotní aktivity pořádáme ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, Západočeskou univerzitou v Plzni, Českou filharmonií, Společností pro kreativitu ve vzdělávání, ZUŠ A. Doležala v Brně a ZŠ 28. října v Příbrami.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017