< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

METODICKÉ MATERIÁLYSoučástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je řada pilotních aktivit pro žáky spolupracujících škol, které budeme představovat v této sekci.
Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017