< zpět na úvodní stranu


HUDEBNÍ SPOLEČNOSTINa této stránce nabízíme informace o hudebně uměleckých a hudebně pedagogických organizacích. V tuto chvíli nabízíme odkazy na osmnáct níže uvedených organizací a projektů (v příštích měsících budeme postupně doplňovat další instituce a organizace, které se u nás hudbou zabývají):


       Česká hudební rada

           Česká hudební společnost

               Česká hudební společnost – společnost přátel krásných umění

                   Česká jazzová společnost

                       Česká Orffova společnost

                           Institut moderní hudby

                               Letní orchestr mladých

                                   Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka

                                       Nadace, Institut a Společnost Bohuslava Martinů

                                           Nadace Leoše Janáčka

                                               Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

                                                   Společnost Antonína Dvořáka

                                                       Společnost Bedřicha Smetany

                                                           Společnost Jarmily Novotné

                                                               Společnost Josefa Bohuslava Foerstra

                                                                   Společnost Josefa Suka

                                                                       Společnost pro hudební výchovu České republiky

                                                                           Společnost Zdeňka Fibicha
Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017