< zpět na úvodní stranu

Projekty z databáze Regionální
informační servis:


MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje:
 • Artprogram
 • Artprogram 2
 • Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ

ZUŠ Jaroměř: Cesta k moderní a efektivní výuce na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř

ZUŠ Broumov: Česko-polská umělecká setkávání dětí a mládeže 2011 – 2012

Obec Ořechov: Energetické úspory základní umělecké školy v Ořechově

AVE ART Ostrava:
 • Energeticky nenáročná škola
 • Keramická tvorba v praxi

ZUŠ Trhové Sviny:
 • Hudební semináře pro DVPP v Jihočeském kraji
 • Odborné umělecké semináře – DVPP&profesní rozvoj pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji

ZUŠ Náchod: Implementace ICT do výuky hudebního oboru Základní umělecké školy Náchod

ZUŠ Humpolec: Investiční vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera, Humpolec

ZUŠ Lubomíra Ligase: Kdo si hraje, nezlobí

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice: Míša – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ZUŠ Česká Lípa: Muzika Nisa – 5 let spolupráce uměleckých škol Č. Lípa – Boleslawiec

ZUŠ Trutnov: Nové dimenze výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov

ZUŠ Chrudim: Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou: Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny

ZUŠ Chodov:
 • Podpora dalšího vzdělávání učitelů základních uměleckých škol Karlovarského kraje
 • Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání

ZUŠ J. Kvapila Brno:
 • Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila
 • Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ

ZUŠ Sokolov: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci kurikulární reformy

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary:
Podpora uměleckého vzdělávání

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary prostřednictvím DVPP

ZUŠ Choceň: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Město Litvínov (pro ZUŠ Litvínov): Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ

Statutární město Jihlava (pro ZUŠ Jihlava): Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Město Přelouč: Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku

Město Vítkov (pro ZUŠ Vítkov): Rekonstrukce objektu na ul. Vodní 343 za účelem využití pro volnočasové a pohybové aktivity

Město Rožmitál pod Třemšínem (pro ZUŠ J. J. Ryby): Rekonstrukce objektu ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Město Pečky (pro ZUŠ Pečky): Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky

Město Zruč nad Sázavou: Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou

Město Prostějov (pro ZUŠ V. Ambrose): Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

ZUŠ Prachatice: Rok vzdělávání – DVPP učitelů ZUŠ v JčK v oblasti ICT a kompetencí učitele

Město Uherský Brod: Rozvíjíme umělecké vzdělávání

ZUŠ Nová Role: Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ

ZUŠ Holice: Takhle nás to bude mnohem víc bavit!

ZUŠ Ostrov: Technika@umění – nové formy výuky v umění

ZUŠ Rýmařov: Uměním ke společné budoucnosti

ZUŠ Police nad Metují: Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

ZŠ a ZUŠ České Budějovice: Využití multimédií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Město Nýřany: Zajištění energetických úspor Základní umělecké školy ve městě Nýřany

ZUŠ Ostrava-Zábřeh: Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu

ZUŠ Vítkov: Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov

ZUŠ Uherské Hradiště: ZLÍNART

ZUŠ Střezina Hradec Králové: Zvyšování profesních znalostí a dovedností pedagogů Základní umělecké školy Střezina


DOBRÁ PRAXE – PROJEKTYNa této stránce uvádíme úspěšné projekty, které se v minulých letech podařilo na ZUŠ realizovat. V levé liště je seznam projektů, které jsou uvedeny v databázi Regionální informační servis – jedná se o projekty, které byly realizovány v období 2007 – 2013. Uvedené projekty byly hrazeny ze Strukturálních fondů EU, většinou z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (celkem 30 projektů, s rozpočty v celkové výši téměř 90 mil. Kč). Investiční projekty určené na rekonstrukce budov škol byly hrazeny z regionálních operačních programů (z ROP Jihovýchod, ROP Severozápad, ROP Severovýchod, ROP Střední Čechy, ROP Střední Morava, ROP Moravskoslezsko; součet rozpočtů těchto 10 projektů je cca 300 mil. Kč). Tři projekty byly financovány z operačního programu Životní prostředí (projekty měly celkový rozpočet více než 19 mil. Kč a byly určeny na zateplení budov škol a výměny oken). Tři projekty byly hrazeny z OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, jeden projekt z OP Podnikání a inovace.

Na této podstránce je popsáno pět fiktivních projektů, které jsme pro Vás vytvořili jako vzory a inspiraci. V sekci Burza nápadů uvádíme informace o projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Cílem projektu je podpora žáků se SVP v uměleckém vzdělávání, posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR, návrhy úprav ŠVP spolupracujících ZUŠ a konzervatoří, pilotní aktivity, podpora školních souborů, podpora spolupráce učitelů a umělců, vzdělávací aktivity pro učitele a vedení škol a další aktivity. Sekce Burza nápadů nabízí také prostor pro prvotní vize projektů i ucelenější koncepty základních uměleckých škol.

Z projektů, které školy realizovaly v minulých letech, jsme vybrali několik příkladů, které popisujeme podrobněji. Jedná se o tyto projekty:

Artprogram 1 a 2 – projekty ZUŠ Moravskoslezského kraje

Hudba je srdcem kultury, projekt ZUŠ Vsetín financovaný z Comenia

Letní filharmonie, projekt ZUŠ Chomutov financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Cíl 3

Profesní rozvoj učitele ZUŠ, projekt ZUŠ Sokolov je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt ZUŠ Choceň nazvaný Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Projekty ZUŠ Nejdek financované z programů Sokrates a Comenius

Výměnný projekt financovaný z Norských fondů

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou, projekt ZUŠ Police nad Metují, v letech 2011 až 2012 financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlatá loutna, projekt ZUŠ Třinec, v letech 2007 až 2011 financován z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu

Zlínart, projekt ZUŠ Uherské Hradiště, v letech 2011 až 2012 financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017