< zpět na úvodní stranu

HISTORIEObecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. vznikla 22. července 2013 se záměrem podpořit rozvoj uměleckého vzdělávání v České republice. Z této vize vycházejí také webové stránky Eurohudebka.cz. Tento web chce být zdrojem informací, které budou sloužit učitelům uměleckých předmětů. Ředitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ, gymnázií a konzervatoří nabízí inspiraci v příkladech dobré praxe, dále web poskytuje prostor pro sdílení informací s řediteli dalších škol, a také předkládá informace o možnostech financování projektů škol.

Cílem webu Eurohudebka.cz je nabízet takové informace, které pomohou školám využívat dotace pro dlouhodobé činnosti, nikoli k vytváření nových činností na základě parametrů výzev. S tímto cílem připravuje Portedo o.p.s. dva komplexní projekty, na které žádá nebo bude žádat o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se zaměřuje na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckém vzdělávání, dále podporu spolupráce učitelů tří stupňů uměleckého vzdělávání a na realizaci vzdělávacích aktivit. Projekt Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání poskytne digitální technologie uměleckým školám a učitelům hudební a výtvarné výchovy ZŠ a gymnázií. A to včetně návodů, workshopů a pilotních aktivit.


Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017