< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti
    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

DISKUSNÍ FÓRUM


Zde je vstup do diskusního fóra


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Nabízíme Vám fórum Diskuse k projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Aktuálně jsou připravena čtyři témata: Digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů, Posílení spolupráce mezi třemi stupni uměleckého vzdělávání, Semináře, kurzy a workshopy v projektuStudijní programy pro ředitele a vedoucí pracovníky ZUŠ.
Další témata projektu budeme postupně přidávat.

Úvodní stránka diskusního fóra vypadá takto:


Vyberete si fórum, které Vás zajímá, a poté otevřete příslušné téma. Na jednotlivá témata můžete přejít také přímo přes výše uvedené odkazy. Pokud se chcete připojit do diskuse, musíte se přihlásit – pokračujte na další text.Google Analytics


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017