< zpět na úvodní stranu


ZAJÍMAVÉ AKTIVITYZde nabízíme informace o uměleckých a umělecko-pedagogických aktivitách a projektech, které mohou být inspirací učitelům základních uměleckých škol. Aktuálně představujeme patnáct aktivit. Během roku 2017 budeme postupně doplňovat seznam o další inspirativní projekty a aktivity.


              České ucho

              Dětská opera Praha

              Doteky – výstava haptických prací žáků ZUŠ

              Koncerty České filharmonie a žáků ZUŠ, vzdělávací programy ČF

              Metodický portál rvp.cz

              Mezinárodní hudební kurzy Nové Hrady

              Mimo školu

              Nebojte se klasiky

              Nuberg, soutěž Orchestru Berg

              Rok české hudby 2014

              Semináře pro učitele hry na zobcovou flétnu

              Slyšet jinak

              Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

              Václav Hálek – autor skladeb inspirovaných houbami

              Za hranice klávesniceGoogle Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017