< zpět na hlavní stranu


HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.

V této Google tabulce uvádíme seznam všech aktivit projektu. Vycházíme ze struktury aktivit tak, jak vyžaduje dotační výzva OP VVV. Ve sloupci A je v tabulce link na popis každé aktivity projektu.
Aktivity jsou rozděleny do šesti základních okruhů:

KA 2 – Vzájemné učení tří stupňů uměleckého vzdělávání a podpora školních souborů

KA 3 – Podpora spolupráce učitelů a umělců a tvorba metodických materiálů

KA 4 – Tvorba speciálních didaktik, vzdělávání pedagogů a aktivity pro žáky

KA 5 a KA 6 – Úpravy ŠVP partnerských konzervatoří a ZUŠ

KA 7 – Akční výzkum

KA 8 – Pilotní aktivity na školách

V seznamu jsou uvedena období, ve kterých budou aktivity realizovány. Pokud již víme, tak uvádíme konkrétní datum akcí a místo realizace.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017