< zpět na úvodní stranu


    Zde najdete pět typových
    (vzorových) projektů    Dobrá praxe projekty,
    které se na ZUŠ úspěšně
    podařilo realizovat


    Burza nápadů – dosud
    nerealizované projekty


    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

PORADNAObecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. nabízí školám pomoc s projekty a hledáním finančních zdrojů na tyto projekty. Konkrétní dotazy je možné posílat na email info@eurohudebka.cz nebo využít telefonní číslo 604 170 749.

Především však pracovníci Portedo o.p.s. připravili dva větší projekty – Popodra uměleckého vzdělávání pro rovné příležitostiPodpora digitálním technologií v uměleckém vzdělávání. Na první projekt byla schválena dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizace projektu bude zahájena v říjnu 2017. Druhý projekt je ve fázi projektového záměru, čekáme na vhodné dotační výzvy. Do obou projektů jsou zapojeny desítky škol.

Ředitelé uměleckých škol mohou získat další informace na seminářích a v informačních bulletinech. Na podstránce Vstup na heslo jsou zveřejněny aktuální dotační výzvy vhodné pro umělecké školy (přístup do chráněné sekce webu si vyžádejte na info@eurohudebka.cz).

Ředitelům škol nabízíme informace z oblasti projektového managementu, od roku 2014 nabízíme také e-learningové kurzy projektového managementu. Školám pomůžeme vyhledat projektové partnery v rámci ČR. Odkazy na školský rejstřík, statistiky MŠMT a další rejstříky uvádíme na podstránce rejstříky a statistiky. Organizaci školního roku 2016 – 2017 najdete na webu MŠMT.

V levém sloupci jsou odkazy na typové (vzorové) projekty. Najdete zde také úspěšné projekty, které se podařilo na základních uměleckých školách realizovat v minulých letech. V sekci Burza nápadů budou představeny projekty, které školy připravily, ale dosud nebyly realizovány.

Zde uvádíme služby, které školám nabízíme.Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017