< zpět na úvodní stranu


    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací


CENÍK SLUŽEBŠkoly mohou bezplatně využívat nabídku projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který realizujeme od října 2017.

Individuálně je možné domluvit další služby, případně si objednat balíček služeb, který je hrazen formou čtvrtletního poplatku 800 Kč (ZUŠ), nebo pololetního poplatku 1100 Kč (ostatní typy škol). Partnerské školy díky tomu mají přístup k následujícícm službám:

   •  nabídka poradenství – školy mohou konzultovat možnosti
       financování svých individuálních projektů,
   •  přístup k chráněné sekci tohoto webu, kde jsou uvedeny aktuální
       dotační výzvy, rozpracované projekty a další informace,
   •  přístup k e-learningovým kurzům, které připravíme nad rámec
       projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti,
   •  účast na jednodenních seminářích – Portedo o.p.s. uspořádalo
       v letech 2015 a 2016 celkem 11 seminářů pro partnerské školy,
   •  pomoc s hledáním projektových koordinátorů a projektových
       partnerů na individuální projekty škol.

Pro individuální zájemce, kteří nejsou zaměstnanci partnerských škol, je cena jednoho e-learningového kurzu 300 Kč.
E-kurzy v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsou bezplatné.


Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017