< zpět na úvodní stranu

CO NABÍZÍME


Tyto webové stránky byly založeny obecně prospěšnou společností Portedo o.p.s. Hlavní téma webových stránek i aktivit společnosti Portedo o.p.s. je podpora uměleckého vzdělávání.
Aktuálně hlavním nástrojem, který naplňuje cíle Portedo o.p.s. je realizace projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Projekt je financován z OP VVV, realizace od října 2017 do února 2020. Záměrem projektu je podpořit výuku žáků se SVP v uměleckém vzdělávání a podpořit spolupráci různých typů uměleckých škol, ZŠ a gymnázií.

Společnost Portedo o.p.s. nabízí školám podporu také v těchto oblastech:

1) Zdroj informací:
   •  semináře a workshopy
   •  e-learningové kurzy
   •  typové (vzorové) projekty
   •  pedagogická dílna

2) Rozcestník informací:
   •  v sekcích Burza nápadů a Dobrá praxe – projekty
   •  na tomto webu budou uvedeny také odkazy na:
         •  informace o fondech EU a projektový management
         •  články z oblasti umění a pedagogiky
         •  metodické materiály podle oborů
         •  hudební a pedagogické časopisy

3) Doplňkové služby:
   •  příprava kampaně „Vzdělávání na ZUŠ je více než...
        (zde uvádíme více informací o kampani)
   •  prostor ke sdílení zkušeností (Diskusní fórum)
   •  pomoc s hledáním projektových partnerů (více v oddíle Poradna)Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017