< zpět na úvodní stranu

O INFORMAČNÍ KAMPANIInformační kampaň Vzdělávání na ZUŠ je více než... má za cíl posílit vnímání základních uměleckých škol jako nositelů kvalitního uměleckého vzdělávání.
Kampaň představí výsledky čtyř oborů, které se na ZUŠ vyučují. Výtvarný obor bude představen na výstavách malbami, kresbami, grafikami, keramikou, skulpturami ze dřeva a plastikami z různých materiálů (hlína, látka, kov a další). Pro prezentaci hudebního oboru budou realizovány koncerty a festivaly a na internetu zpřístupníme videozáznamy z vystoupení žáků, kteří v předchozích letech uspěli v národních a mezinárodních soutěžích. Taneční obor se představí na festivalech ukázkami moderního, klasického i lidového tance, budou předvedeny barokní taneční formy, žákovské choreografie a improvizační projekty. Literárně-dramatický obor se bude prezentovat hranými a loutkovými divadelními inscenacemi, pantomimou, recitací a kabaretem.

Kampaň se zaměří na tyto dílčí cíle:
• mediální a osvětová kampaň, která představí nejkvalitnější výstupy žáků ZUŠ formou koncertů, výstav, tanečních a divadelních představení,
• tvorba tiskových zpráv, videoprezentací na internetu, propagace kampaně v tištených médiích, radiích a TV atd.,
• výroba propagačních materiálů (publikace, videa apod.),
• uspořádání konference na téma umělecké vzdělávání v České republice.


Informační kampaň bude zahájena během roku 2018.
Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017