< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, E-KURZY, KONFERENCE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Nedílnou součástí činnosti Portedo o.p.s. jsou vzdělávací aktivity a konference, které zároveň slouží jako nástroj pro přípravu projektů. V letech 2014, 2016 a 2018 jsme uspořádali tři konference k uměleckému vzdělávání.

Vzdělávací aktivity, které připravujeme pro 2. pololetí školního roku 2018/2019 v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti najdete na nových webových stránkách. Během přístích měsíců tam převedeme další informace k projetku.

K účasti na seminářích, workschopech a e-kurzech je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz nebo na přihlašovacím formuláři na novém webu. Některé aktivity jsou omezeny počtem účastníků, rozhoduje datum a čas zaslání emailu.

Harmonogram všech aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti
uvádíme zde.


ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT A KONFERENCÍ


Dne 3. 12. 2014 jsem uspořádali 1. konferenci k uměleckému vzdělávání, více o konferenci najdete zde.
2. konference k uměleckému vzdělávání se konala 7. října 2016 v Praze 3 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Více o konferenci najdete zde.
3. konferenci k uměleckému vzdělávání jsme pořádali 9. a 10. října 2018 v Brně. Na emailu office@portedo.cz si můžete požádat o přístup do chráněné sekce nového webu, kde jsou výstupy z konference. Podrobné informace ke konferenci jsou uvedeny v brožuře.

V roce 2015 jsme realizovali 9 seminářů, v roce 2016 jsme uspořádali pilotní hodinu dramatického strukturování a workshop dirigování. V roce 2017 jsme zorganizovali 5 vzdělávacích akcí – dílny hudební improvizace, semináře a workshop dirigování. V roce 2018 jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi uskutečnili 10 dílen hudební improvizace, 8 víkendových kurzů filmové a audiovizuální tvorby, 4 workshopy dirigování a 5 seminářů pro učitele, 2 letní výtvarné dílny, 5 minikonferencí pro učitele a umělce a setkání s učiteli, kteří budou testovat metodické materiály.
V letech 2015 až 2018 to je celkem 50 vzdělávacích akcí. Na dalších aktivitách jsme spolupracovali v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

2018
5. 12., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
30. 11., ZUŠ Žamberk, seminář pro učitele na téma osobnostní rozvoj.
16. 10., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
9. a 10. 11., hotel Avanti, Brno, konference Kreativní budoucnost.
26. 9., Portedo, Praha, seminář k využití technologií ve výuce hudebního oboru.
12. 9., Skautský institut, Praha, minikonference pro učitele a umělce, kteří budou realizovat spolupráci učitelů a umělců na ZŠ.
od 23. 7., ZČU Plzeň, třídenní výtvarné dílny pro žáky s možností náslechu pro učitele.
18. a 19. 5., Plzeň a Karlovy Vary, semináře pro učitele pod vedením pedagogů Západočeské univerzity v Plzni.
4. 5., ZUŠ Štefánikova, Praha, workshop dirigování.
20. 4., ZČU Plzeň, setkání s učiteli, kteří budou testovat metodické materiály.
28. 3., ZUŠ Žamberk, seminář pro učitele na téma motivace učitele i žáka, specifika komunikace se žáky různého věku.
27. 3., 5., 6. a 11. 4., UK Praha, ZUŠ Potštát, minikonference pro učitele a umělce, kteří budou realizovat spolupráci učitelů a umělců na ZŠ.
od 17. 3., Centrum Impuls, Hradec Králové, kurzy audiovizuální a filmové výchovy pro učitele a budoucí učitele.
13. 3., ZUŠ Štefánikova, Praha, workshop dirigování.
od 23. 2., ZUŠ V. Kaprálové, Brno, 6 dílen hudební improvizace pro žáky od 6 do 10 let se souběžným výkladem pro učitele.
od 17. 2., ZUŠ A. Doležala, Brno, 4 víkendové dílny hudební improvizace.

2017
8. 12., ZUŠ A. Doležala, Brno, dílna hudební improvizace.
5. 12., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
28. 11., ZUŠ Židlochovice, seminář na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání.
24. 11., Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, seminář s Metodickým portálem RVP.CZ.
10. 11., ZUŠ A. Doležala, Brno, dílna hudební improvizace.

2016
15. 3., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
26. 2., ZUŠ Štítného, Praha 3, pilotní hodina strukturovaného dramatu.

2015
24. 11., ZUŠ Biskupská, Praha 1, tématem semináře byla multimediální tvorba v uměleckém vzdělávání.
3. 11., ZUŠ Žerotín, Olomouc, téma semináře: Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů.
8. 10., ZUŠ Chválenická, Plzeň, tématem semináře byly elektronické knihy a e-learning v kontextu uměleckého vzdělávání.
25. 9., ZUŠ Biskupská, Praha 1, téma semináře: Úvod do klavírní improvizace s možnostmi uplatnění Orffových nástrojů a vokální improvizace.
15. 5., ZUŠ J. Kvapila, Brno, tématem semináře bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce základních uměleckých škol.
28. 4., Pracovna.cz, Praha 3, téma semináře: Hudební obor v projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR – digitální technologie, podpora školních souborů a vzdělávací aktivity projektu.
14. 4., ZUŠ M. Stibora, Olomouc, téma semináře: Digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném oboru ZUŠ a výtvarné výchově na ZŠ a gymnáziích.
25. 2., ZUŠ Trnka, Plzeň, tématem semináře byly digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném vzdělávání.
17. 2., ZUŠ Hranice na Moravě, tématem semináře byly digitální technologie v hudebním vzdělávání.

Fotodokumentaci seminářů a dalších aktivit uvádíme zde.

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017