< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, E-KURZY, KONFERENCE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Nedílnou součástí činnosti Portedo o.p.s. jsou vzdělávací aktivity a konference, které zároveň slouží jako nástroj pro přípravu projektů. V letech 2014 a 2016 jsme uspořádali dvě konference k uměleckému vzdělávání. Třetí konference se uskuteční 9. a 10. listopadu 2018 v konferenčních prostorách hotelu Avanti v Brně.

Vzdělávací aktivity, které připravujeme pro 2. pololetí školního roku 2017/2018 v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti:

•  Dva workshopy dirigování. Místo konání: ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5. Anotace aktivity zde.

•  V rámci kurzů hudební improvizace pro žáky od 6 do 10 let uspořádáme dílny v ZUŠ V. Kaprálové (Palackého tř. 70, Brno) a víkendová setkání v ZUŠ A. Doležala (Trnkova 81, Brno). Anotaci aktivity najdete zde.

•  Kurzy na téma Audiovizuální a filmová výchova pro učitele a začínající učitele, které se uskuteční v kulturním středisku Impuls, Tomkova 22, Hradec Králové. Anotaci aktivity najdete zde.

•  Semináře s Metodickým portálem RVP.CZ. Anotace aktivity zde.

•  Semináře na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání. Anotaci aktivity najdete zde.

•  Semináře na Západočeské univerzitě v Plzni pro učitele ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatoří. Anotaci aktivity připravujeme.

Další formou vzdělávacích aktivit jsou e-learningové kurzy. V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti vytvoříme 8 e-kurzů. Některá témata e-learningových kurzů a seminářů zpracujeme také do podoby tzv. webinářů – tedy formy online semináře, kdy je přednáška lektora vysílána na internet (audio nebo video). Již nyní je možné zapsat se do pilotních e-learningových kurzů, které najdete zde.

K účasti na seminářích, workschopech a e-kurzech je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz. Některé aktivity jsou omezeny počtem účastníků, rozhoduje datum a čas zaslání emailu.

Harmonogram všech aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti uvádíme zde.


ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT A KONFERENCÍ


Dne 3. 12. 2014 jsem uspořádali 1. konferenci k uměleckému vzdělávání, více o konferenci najdete zde.
2. konference k uměleckému vzdělávání se konala 7. října 2016 v Praze 3 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Více o konferenci najdete zde.

V roce 2015 jsme realizovali 9 seminářů, v 1. pololetní 2016 jsme uspořádali pilotní hodinu dramatického strukturování a workshop dirigování. V roce 2017 jsme zorganizovali 5 vzdělávacích akcí – dílny hudební improvizace, semináře a workshop dirigování.

2017
8. 12., ZUŠ A. Doležala, Brno, dílna hudební improvizace pro žáky od 6 do 10 let se souběžným výkladem pro učitele.
5. 12., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
28. 11., ZUŠ Židlochovice, seminář na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání.
24. 11., Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, seminář s Metodickým portálem RVP.CZ.
10. 11., ZUŠ A. Doležala, Brno, dílna hudební improvizace.

2016
15. 3., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.
26. 2., ZUŠ Štítného, Praha 3, pilotní hodina strukturovaného dramatu.

2015
24. 11., ZUŠ Biskupská, Praha 1, tématem semináře byla multimediální tvorba v uměleckém vzdělávání.
3. 11., ZUŠ Žerotín, Olomouc, téma semináře: Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů.
8. 10., ZUŠ Chválenická, Plzeň, tématem semináře byly elektronické knihy a e-learning v kontextu uměleckého vzdělávání.
25. 9., ZUŠ Biskupská, Praha 1, téma semináře: Úvod do klavírní improvizace s možnostmi uplatnění Orffových nástrojů a vokální improvizace.
15. 5., ZUŠ J. Kvapila, Brno, tématem semináře bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce základních uměleckých škol.
28. 4., Pracovna.cz, Praha 3, téma semináře: Hudební obor v projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR – digitální technologie, podpora školních souborů a vzdělávací aktivity projektu.
14. 4., ZUŠ M. Stibora, Olomouc, téma semináře: Digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném oboru ZUŠ a výtvarné výchově na ZŠ a gymnáziích.
25. 2., ZUŠ Trnka, Plzeň, tématem semináře byly digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném vzdělávání.
17. 2., ZUŠ Hranice na Moravě, tématem semináře byly digitální technologie v hudebním vzdělávání.

Fotodokumentaci seminářů a dalších aktivit uvádíme zde.

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017