< zpět


AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEBŠkolám nabízíme možnost spolupracovat na větších projektech, na které žádáme o dotaci z fondů EU. Aktuálně se jedná o projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který bude financován z OP VVV a jeho realizace bude zahájena v říjnu 2017. Druhý projekt se zabývá využitím digitálních technologií v uměleckém vzdělávání (o projektu více zde) – tento projekt je ve fázi projektového záměru.

K prosinci 2013 jsme zprovoznili webové stránky www.eurohudebka.cz, které slouží jako zdroj informací (sekce Fondy EU, Jak na projekt ad.) a také jako rozcestník k odborným informacím, které jsou uvedeny na dalších webových stránkách (sekce Burza nápadů, dále odkazy na příklady dobré praxe, články o umění a pedagogice, metodické materiály atd.). Od března 2014 jsme zpřístupnili e-learningové kurzy postavené na platformě Moodle.

Kontaktní email: info@eurohudebka.cz, tel. 604 170 749.


Harmonogram hlavních aktivit Portedo o.p.s.:

      3. prosince 2014Konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Prosinec 2014 – vytvoření sítě partnerských ZUŠ, které spolupracují na přípravě projektů

      Od února 2015 – realizace seminářů na ZUŠ (informace k seminářům zde)

      Červen 2015 – doplnění sítě partnerských škol o gymnázia, základní školy a konzervatoře

      Září 2015 – vytvoření platformy Podpora uměleckého vzdělávání v ČR

      Od května 2016 – realizace putovní výstavy výtarných haptických prací Doteky II

      7. října 20162. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Leden 2017 – podání žádosti o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
                              na projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

      Od května 2017 – zahájení spolupráce na projektech, které žádají o dotaci z Šablon pro SŠ

      Říjen 2017 – zahájení projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

      9. a 10. listopadu 20183. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      2019Vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017