< zpět na stránku O kampani


        BULLETIN PRO MÉDIA          Od roku 2018 budeme vydávat informační bulletin pro média, který se bude zabývat přípravou
          kampaně a později bude informovat o relizaci kampaně. Bulletin bude také kronikou kampaně.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017