< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KREATIVNÍ BUDOUCNOST
výzvy a příležitosti pro umělecké vzdělávání


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Konference se koná 9. a 10. listopadu 2018 v Hotelu Avanti v Brně.

Konference se bude skládat ze tří hlavních tematických bloků: důležitost umění a kreativního myšlení v budoucí společnosti, moderní technologie a jejich využití v uměleckém vzdělávání a rostoucí potřeba inkluzivního vzdělávání. Součástí konference budou též tematické workshopy a showroom s technologickými novinkami, které se dají využít v uměleckém vzdělávání a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K účasti na konferenci je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz.

Konferenci pořádáme pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017