< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KONCERT 1. LISTOPADU 2018 V LIBERCIPlakát na koncert

Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání dvou koncertů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Oba koncerty se uskuteční v rámci Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Pilotní koncert s NIPOS-ARTAMA jsme uspořádali 25. 10. 2016 jako pátou etapu festivalu 2016 (více o koncertu zdezde).

První koncert se uskutečnil v úterý 30. ledna od 19 hodin v Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno (informace o koncertu zde).

Druhý koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 hodin v koncertním sále ZUŠ Frýdlantská Liberec.
Na koncertě vystoupí Komorní orchestr ZUŠ Liberec, pěvecký sbor Rosex a Komorní orchestr Camerata Liberec ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Na programu jsou skladby od autorů 16. až 21. století: O. di Lassa, J. Galluse, J. S. Bacha, A. Corelliho, J. Ruttera, G. Holsta, A. Piazzolly, V. Miškinise, Z. Lukáše, M. Hroňka, E. Suchoně, A. Lundmarka a H. Smithe.
Na koncert je vstup volný.


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017