< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KONCERT 13. BŘEZNA 2019 V PRAZE


Plakát na koncert

Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání dvou koncertů ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, ZUŠ.
První koncert se uskutečnil ve čtvrtek 1. března 2018 od 19.30 hodin v Sále Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1 (prostory Hudební fakulty AMU). Více informací o koncertu (zde).

Druhý koncert se bude konat ve středu 13. března 2019 od 19 hodin v Sále Martinů, Malostranské náměstí 13, Praha 1. Na koncertě vystoupí orchestr Lux Iuvenes Praga složený z žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ a pěvecký sbor Akademičtí komorní pěvci (sbor studentů Hudební fakulty AMU Praha). Na programu budou díla autorů Josepha Haydna, Ernesta BLocha, Zdeňka Lukáše, Františka Fialy a Roberta Mimry.
Na koncert je vstup volný.

Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017