< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KONCERT 1. BŘEZNA 2018 V PRAZE


Plakát na koncert                     Fotodokumentace z koncertu

Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání dvou koncertů ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, ZUŠ.
První koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. března 2018 od 19.30 hodin v Sále Martinů, Malostranské náměstí 13, Praha 1 (prostory Hudební fakulty AMU).
Na koncertě vystoupí nevidomá flétnistka Eva Blažková, soubory Piccoli Archi di Praga s dirigentkou Evou Bublovou, soubor Lux Iuvenes Praga s dirigentem Matoušem Hasoněm a žáci smyčcového oddělení Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ. Na programu jsou díla Josepha Haydna, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Niccolò Paganiniho, Antonína Dvořáka, Luigiho Boccheriniho, Camille Saint-Saënse, Henriho Vieuxtempse, Franze Simandla a Johanna Joachima Quantze.
Na koncert je vstup volný.

Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017