< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KURZY HUDEBNÍ IMPROVIZACE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je uspořádání dílen a víkendových setkání, která jsou určena žákům ve věku 1. až 5. třídy ZŠ. Dílny a víkendová setkání jsou doplněna letním soustředěním. Obsahem dílen, víkendových setkání a letního soustředění bude výuka hudební improvizace. Dílny jsou pořádány v koncertním sále nebo učebně hudební nauky – počítáme s účastní učitelů, pro které bude připraven doplňující výklad k výuce a případně metodické materiály.
Pilotní dílny jsme uspořádali 10. 11. a 8. 12. 2017.

Od 2. do 6. 7. 2018 pořádáme letní soustředění hudební improvizace, které je určeno pro žáky od 5 do 11 let. Soustřední se uskuteční v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 81, Brno.

Dílny a víkendová setkání budeme ve 2. pololetí šk. roku 2017/2018 pořádat takto:
    -  sobota 17. 2. (od 10 do 17 hodin)
    •  pátek 23. 2. (odpoledne od 13 do 17 hodin)
    •  pátek 9. 3. (odpoledne od 13 do 17 hodin)
    -  sobota 24. 3. (od 10 do 17 hodin)
    •  pátek 13. 4. (odpoledne od 13 do 17 hodin)
    •  pátek 27. 4. (dopoledne od 9 do 13 hodin)
    -  sobota 12. 5. (od 10 do 17 hodin)
    •  pátek 25. 5. (dopoledne od 9 do 13 hodin)
    -  sobota 16. 6. (od 10 do 17 hodin)
    •  pondělí 25. 6. (odpoledne od 13 do 17 hodin + koncert)

Víkendová setkání se budou konat v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 81, Brno. Páteční dílny a pondělní dílna se závěrečným koncertem v ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno.
Na dílny, víkendová setkání a letní soustředění je možné zapsat žáky i učitele na emailu office@portedo.cz.
Kurzy (dílny, víkendová setkání i soustředění) jsou pro žáky i učitele zdarma.

Lektorem kurzů bude Marcela Slaná, učitelka klavírní hry a lektorka v Metodickém centru JAMU. Marcela Slaná vydala knížku s názvem „Kdo si hraje, ten je zdravý“. V současné době se zabývá přípravou pomůcek k výuce na ZUŠ.

Anotace kurzů:
Výuka improvizace žáků ve věku od 6 do 10 let bude probíhat formou dílen, víkendových setkání a letního soustředění. Nabídneme několik tematických hodin:
1) Vstupujeme do světa hudby (poslech hudebních ukázek, výtvarné zpracování hudební představy, pohybová improvizace, pěvecká improvizace textu, zhudebnění říkadla).
2) Improvizační hry (vyjádření charakteru – „hudební etuda“ na hudebním nástroji, doplňování melodie, poznávání základních tanečních rytmů).
3) Vlastní tvorba (improvizace a vyprávění pro posluchače, pojmenování zapsané melodie, tvorba doprovodu, hudba k pohádce).
4) Vědomá práce s hudebním nápadem (rozvíjení motivu, tvoření dalších hlasů a rytmického doprovodu, hudební doprovod vytvářený na rytmické a netradiční nástroje – zvukové pomůcky).
5) Improvizace (poslech hudby různých žánrů, jednoduché hudební formy, transpozice, hra podle harmonických značek, základy hudební teorie).

Kurzy mohou být prostředkem k vyhledávání talentů, podporovat všeobecně estetické vnímání a odbourávání agresivity pěstováním vztahů při spolupráci, vést k zodpovědnosti za kolektiv, podporovat pěstování vzájemné slušnosti a kamarádství u společného zájmu. Během realizace kurzů bude cíleně vytvořeno prostředí pro inkluzi žáků se SVP.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017